کسب امتیاز

  • ثبت نام در باشگاه مشتریان: 50 امتیاز
  • معرفی سایر همکاران: 20 امتیاز
  • ثبت کد امتیاز بر اساس خرید محصولات
سطح کاربری همکاران و نصابان محترم
  • سطح برنز: از 50 تا 5500 امتیاز
  • سطح نقره ای: از 5500 تا 18500 امتیاز
  • سطح طلائی: از 18500 تا 37000 امتیاز